Alles begon in 1998. Enkele Belgische zijspanrijders wisselden tijdens één van de zijspantreffens van gedachte over hun moeilijke start met het zijspanrijden,  over de keuze van een zijspan, of de manier van het besturen. Onder impuls van één van hen beslisten ze om een vereniging te stichten, waar de zijspankandidaten zich zouden kunnen bevragen.

Op 28 november 1998, in een restaurant in Ciney, werden de laaste beslissingen genomen.De « Amicale sidecariste de Belgique » was geboren,al gaf dit meer de stichters hun mentaliteit weer dan naam aan de club .

In februari 1999, werd het eerste nummer van de « Side by Side », het driemaandelijkse krantje, uitgegeven en verdeeld onder de 10 leden van de vereniging.

Gelukkig , gezien het succes, moest er regelmatig bijgedrukt worden,want het aantal leden steeg voordurend.

 « Side by side »  wordt regelmatig geruild tegen krantjes van andere buitenlandse zijspanverenigingen om zo op de hoogte te blijven van de evolutie in de zijspan wereld.

Een andere uitgave van de ASB is: Hoe goed beginnen met een zijspan: de "Gids van de zijspanrijder". Het werd uit het Frans vertaald en is geïnspireerd op: "Comment débuter en Side" door Romain Galinier van de "Amicale Sidecariste de France".

Zes maand nadat de ASB van start ging was het ledenaantal reeds verdubbeld en zo ging het  onverdroten op de ingeslagen weg verder. Deze internet-site werd gecreëerd ter promotie en verdediging van het zijspan, diverse zijspantreffens en rondritten staan op het progamma waaronder de zeer gesmaakte pick-nick-rit van de voorzitter waarop alle zijspanrijders, leden en niet-leden, te gast zijn.

Op 14 augustus 2000 verbroedert de ASB met de "Amicale Sidecariste de France" en met de "Amicale Sidecariste du Quebec" ter gelegenheid van het internationaal trefffen van de ASF te Brives-Charensac in de Haute-Loire in Frankrijk.

Op 18 augustus 2000 richt de ASB voor het eerst haar internationaal treffen in; een pagina op deze site is aan deze gebeurtenis gewijd.

2001: de ASB wordt voor Vlaanderen de VZB: de "Vriendenkring Zijspanrijders - België". Het zijspan en de zijspanrijders kennen immers geen politieke of taalgrenzen.

2002, de inter side treffen is een groote succes met 67 deelnemende zijspannen               (34 in 2000, 35 in 2001).

2005,een  nieuw record voor de inter-side met 71 sidecar en solo’s, en 8 vertegenwoordigde nationaliteiten.

 

Contactpersoon voor Vlaanderen wordt Johan Casteels Casteels.laudus@skynet.be

 

2007,een nieuw voorzitter,Max Catania,vervangt John Despiegelaere aan het hoofd van de ASB-VZB.De inter-Side verhuist naar Aye,in de buurt van Marche en Famenne.

 

2009,voor haar 10e verjaardag besluit de ASB-VZB haar treffen een gans week te laten doorgaan in Doornik.De gala-avond en diner worden verplaast naar vrijdag en een rock-concert sluit de manifestatie af.

 

2010,Geen Inter-side en een jaartje rust voor iedereen.In de schoot van het bestuur vinden enkele wijzigingen plaats: John en Martine verhuizen naar Frankrijk en een nieuwe secretaris Valérie Pavard en webmaster Frank Rassalle worden aangesteld.

 

Voor al wie onze gelederen wil komen vervoegen een inschrijvingsformulier vind je op deze site.Graag meer infomatie,contacteer ons of stuur een mailje met je gegevens naar Manu